Konttien historia

kuljetuskontit

Nykyaikainen kontti on monikäyttöinen – lastia ei tarvitse purkaa lastauspaikan ja purkauspaikan välillä. Kun lasti on kerran lastattu konttiin, sitä voidaan varastoida kontissa. Kontteja voidaan säilyttää missä tahansa pitkiäkin aikoja – kuten konttiterminaaleissa. Konttia voidaan kuljettaa rekalla, junalla, jokiproomulla, laivalla tai millä tahansa muulla kuljetusvälineellä mihin sen voi nostaa kyytiin ja mistä se saadaan purettua.

Ensimmäisten nk. merikonttien historia ajoittuu huomattavasti kauemmaksi kuin yleisesti luullaan. Englantilainen hiilikaivoksen omistaja Benjamin Outran rakennutti ensimmäiset kontit omistamassaan Butterley Ironwork tehtaassa vuonna 1795. Kaivoksesta johtivat kiskot joelle Derbyn kanavaan ja hevoset oli valjastettu vetämään vaunuja joiden päällä kontit kuljetettiin. Rannassa kontit siirrettiin jokiproomuun vesiteitse kuljetettavaksi. Myös tätä proomua konttikuljetuksia varten oli Benjamin Outran ollut itse suunnittelemassa.

Rautateiden yleistyttyä 1800 -luvun alkupuolella kontteja oli jo melko yleisesti käytössä. Tosin näitä kontteja ei voida pitää nk. merikontteina, koska kuljetusmuotoja oli periaatteessa vain kaksi: rautatiet ja hevoset. Historian valossa voidaan sanoa, että ensimmäiset merikuljetukset konteilla aloitettiin 1920 – luvulla New Yorkin ja Kuuban välillä Seatrain Linesin toimesta.

Toisen maailmansodan aikana konttikuljetuksissa mentiin harppauksin eteenpäin. Oli ensiarvoisen tärkeää saada tavaratoimitukset kulkemaan mahdollisimman nopeasti. Huomiota kiinnitettiin laivojen lastaus- ja purkausaikoihin, jotka vielä siihen aikaan olivat tolkuttoman pitkiä. USA:n armeija valmisti oman standardin mukaisia konttejaan kuljetettavaksi laivoillaan. Näitä kontteja kutsuttiin osuvasti nimellä ”transporters”. Näillä konteilla oli siis standardimitat: pituus 2,6m, leveys 1,91m, korkeus 2,08m ja kantavuus oli noin 4500kg. Laivojen purkaus- ja lastausnopeudet moninkertaistuivat näiden konttien myötä.

Tyynenmeren toisella puolella myös Australian armeija kehitti oman versionsa merillä kuljetettavista konteista. Heidän silloin käyttöön ottamansa kontin pituusmitta 20’ft on tänäkin päivänä yksi käytössä olevista kontin ISO standardimitoista. Alkuun päästyä ei loppua ollut näkyvissä. Kontteja tehtailtiin toisen maailmansodan jälkeen lähes kaikkialla. Jokaisella oli oma mielipiteensä siitä, millainen kontin mittojen ja rakenteen pitäisi olla. Markkinoilla olikin kymmenittäin erilaisia konttimittoja ja kontin käsittelyyn tehtyjä nostureita ym. laitteita, jotka eivät olleet yhteensopivia.

Hyvin pian oli selvää, että kansainvälisessä kaupassa, johon kontit toivat ennen näkemättömän potentiaalin, oli saatava aikaan konttien kansainvälinen mittastandardi. Sopuun päästiin 1961. Luotiin ensimmäiset ”International standards for container size”.

Modernin merikonttikauden luojana ja konttikuljetuslogistiikan edelläkävijänä pidetään yhdysvaltalaista Malcom P. McLeania. Rekkakuljetusyrittäjänä toiminut McLean osti vuonna 1955 höyrylaivavarustamon ja valjasti laivat puhtaasti konttikuljetuksia varten. Tätä ei aiemmin ollut kukaan tehnyt. Kontit joita hän valmistutti, olivat laivan lisäksi sopivia sellaisenaan myös rekka-auton lavalle. Näin hän pystyi toimittamaan omalla kalustollaan ovelta ovelle kuljetuksen mistä tahansa, minne tahansa.

KONTIT SUOMESSA

Yhtenä merikonttikuljetusten pioneerina Suomen osalta pidetään Veli Nordströmiä. Kuljetusyrittäjänä toiminut Nordström perusti 1966 yhdessä englantilaisen kollegansa kanssa varustamon nimeltä SeaContainers. Nordströmin ensimmäiset kontit rakennettiin tilaustyönä Rautaruukilla Suomessa. Konttimateriaalina käytettiin mm. alumiinia ja puuta. Ensimmäinen konttilaiva seilasikin jo Suomen ja Englannin väliä 1967.

KONTIT NYKYPÄIVÄNÄ

On vain arvioita montako konttia maailmassa tällä hetkellä on. Lastiliikenteessä niitä arvioidaan olevan noin 30 miljoonaa kappaletta. Uusien meriliikenteeseen tarkoitettujen lastikonttien valmistus on siirtynyt lähes kokonaan Kiinaan. Kiinan lukuisat konttitehtaat pystyvät tuottamaan uusia kontteja maailmalle useita satoja tuhansia vuodessa. Koska ISO standardin mukaiset lastikontit valmistetaan nykypäivänä lähes poikkeuksetta Kiinassa, ovat muualle maailmaan vielä jäljelle jääneet konttitehtaat erikoistuneet. Näissä tehtaissa tuotetaan mm. toimisto-, saniteetti-, eristys-, heavy cargo-, rail cargo- ym. erikoiskontteja.

Teksti: Tomi Invenius
Lähteet:
World Shipping Council
Mark Lewinson, THE BOX
Wikipedia / containerization

Ota yhteyttä