Eristetty huoltokontti

  • TaskParioven asennus kylmäkoneen tilalle
 

Projektin tiedot


Tähän huoltokonttiiin käytettiin 20’ jalan reefer pakkaskonttia, josta poistettiin umpipäädyn kylmäkone ja tilalle asennettiin teräspariovi.