CONTAINER FÖRSÄLJNING
UTHYRNING
UTRUSTNING

 

 

O.V. LAHTINEN I KORTHET


O. V. Lahtinen Oy är grundat 2007. Från och med det har vi betjänat våra kunder pålitligt och punktligt. Vi säljer och hyr nya och begagnade sjöcontainers samt specialcontainers överallt i Finland och i det övriga Europa. Vi kan också erbjuda transport för era containers överallt i Finland. Transporter med kran eller sideloader. Mer information om specialutformning av containers hittar du på Specialcontainers -sidan eller om levererade projekt på Projekt -sidan.

kontit-logo