Besiktning av container

Periodisk besiktning av container

Vi utför container CSC-undersökningar i hamnen eller på plats varhelst din behållare är.

För att kunna använda behållaren i godstransport är behållarens CSC-inspektion giltig. En IICL-certifierad inspektör utför en behållarinspektion.

CSC-skyddat behållare för containerskärning är från tillverkningsdatum, en första inspektion ska utföras inom 5 år senast. Därefter måste inspektionen utföras regelbundet om behållaren används för frakttransporter.

Vid inspektionen kommer vår inspektör att markera datumet för CSC-skyddet på behållaren, vid vilken tidpunkt nästa inspektion ska utföras senast. Beroende på behållarens skick kan nästa inspektionsintervall vara upp till 30 månader.IMG_1772 (002) iicl_logo

Besiktning av container och ange eventuella reparationer

Under containers inspektion (CSC) kontrolleras container externt och internt enligt följande.

  • Konstruktiv struktur och ås
  • Skick och renlighet
  • Dents, bucklor, tårar, hål och rost
  • Dörroperation, behållare vattentät / tätningar, golv- och lastfästpunkter
  • Containermarkeringar och ISO-standarddimensioner

Om det finns föremål som ska repareras i container efter inspektionen för att få det i last, kommer vi att göra en skriftlig, containerspecifik reparationsbedömning.