Bränsle container

  • TaskMetallityöt ja maalaus
 

Projekt information


Tillgångsdörrar gjordes till denna container och de genomgående hålen som kunden tillhandahöll installerades.